คลิกที่นี่เพื่อปิดหน้าต่าง (X)
Login or Sign Up
สถานะเซิฟเวอร์ : Online

รางวัลสนับสนุน Meeting Guild กับโปรเจค Relax Ro

Subject : gameguide - อัพเดทเมื่อ :B|B| รางวัลสนับสนุน Meeting Guild กับโปรเจค Relax Ro Episode 1 B|B|
เพื่อเป็นการขอบคุณ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับกิลด์ต่างๆที่ตั้งใจมาเล่นในโปรเจคนี้จริงๆ ทางทีมงาน
มอบเงินสนับสนุนกิลด์ เพื่อให้เพื่อนๆนั้นได้ จัด Meeting Guild เสริมสร้างความสามัคคี และสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นดังนี้


1. กิลด์ที่มีสมาชิกเลเวล 80 ขึ้นไป 16 คน แต่ไม่เกิน 30 คนรับเงินสนับสนุนกิลด์ 2,000 บาท
2. กิลด์ที่มีสมาชิกเลเวล 80 30 คนขึ้นไป รับเงินสนับสนุนกิลด์ 4,000 บาท

โดยเงินรางวัลจะได้รับหลังจาก จบ Episode นั้นๆ

กิลด์ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมเล่นกับโปรเจค Relax Ro อย่างเต็มที่ และร่วมกิจกรรมต่างๆ จนจบ Episode นั้นๆ
1 กิลด์สามารถรับเงินสนับสนุนกิลด์ได้ 1 รางวัลเท่านั้น กิลด์รองจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนกิลด์


ปล.เกณท์การแจกรางวัลทีมงานจะพิจารณาจากความเหมาะสม การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นอันสิ้นสุดทุกกรณี

รายชื่อกิลต่างๆที่ได้รับรางวัลสนับสนุน Meeting Guild Episode 1 ไปแล้ว

กิล นี่หรือเมืองพุทธ  4,000 บาท
กิล carino      4,000 บาท
กิล ฟอนเลน    4,000 บาท
กิล duck        4,000 บาท
กิล [He]หมา    4,000 บาท
กิล DictAtoR   4,000 บาท
กิล ชราภาพ    4,000 บาท
กิล วัยรุ่นเมกา  2,000 บาท

กิล Harvest Moon   1,500 CC
กิล Infinitive          1,500 CC
กิล Als KNown[AS] 1,500 CC
กิล Avengers         1,500 CC

--------------------------------------------------------------------------------------------------

B|B| รางวัลสนับสนุน Meeting Guild กับโปรเจค Relax Ro Episode 3 B|B|

เพื่อเป็นการขอบคุณ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับกิลด์ต่างๆที่ตั้งใจมาเล่นในโปรเจคนี้จริงๆ ทางทีมงาน
มอบเงินสนับสนุนกิลด์ เพื่อให้เพื่อนๆนั้นได้ จัด Meeting Guild เสริมสร้างความสามัคคี และสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นดังนี้


1. กิลด์ที่มีสมาชิกเลเวล 80 ขึ้นไป 16 คน แต่ไม่เกิน 30 คนรับเงินสนับสนุนกิลด์ 1,500 บาท

2. กิลด์ที่มีสมาชิกเลเวล 80 30 คนขึ้นไป รับเงินสนับสนุนกิลด์ 3,000 บาท


โดยเงินรางวัลจะได้รับหลังจาก จบ Episode นั้นๆ

โดยกิลด์ที่มีสิทธิ์รับรางวัล ใน Ep.3 จะต้องเข้าร่วมการแข่งขัน Zoneguild 2 อย่างเต็มที่และสมศักดิ์ศรี เท่านั้น

ในส่วนของกิลด์ที่ไม่เข้าร่วม Zoneguild 2 ทีมงานก็ให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนากิลด์ต่อไป
โดยจะต้องเข้าร่วม Guildwar Tournament 2อย่างเต็มที่ และ สม่ำเสมอ  ถ้าทีมงานพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมรับไปทันที 1000 cc 
รางวัลสนับสนุนกิลด์ใน Ep3. จะเปิดให้ทุกกิลด์มาติดต่อรับรางวัล เมื่อทุกกิลด์แข่ง Zoneguild 2 ไปแล้ว มากกว่า 2 แมท

1 กิลด์สามารถรับเงินสนับสนุนกิลด์ได้ 1 รางวัลเท่านั้น กิลด์รองจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนกิลด์
 

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมกิลด์วอร์ของทุกกิลด์ ดังที่เราเคยแจ้งว่ายังมีรางวัลที่เราพร้อมจะแจกให้กับทุกกิลด์ที่เข้าร่วมกับโปรเจค Rrelax Ro ไม่ว่าจะเป็นรางวัลสนับสนุนมีทติ้งกิลด์ รางวัลสนับสนุนกิลด์รายเดือน โดยเงื่อนใขสำคัญก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ ดังนั้น ตั้งแต่วอร์นี้เป็นต้นไป 18 กรกฏาคม 2562 ทุกกิลด์จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกิลด์วอร์ทัวร์นาเม้นท์ ก่อนเวลา 21.00 น. และร่วมเล่นอย่างเต็มที่ จนจบวอร์ในทุกๆครั้ง โดยทีมงานจะพิจารณาการเล่น และจำนวนจากผู้เล่นที่มาร่วมกิจกรรมกิลด์วอร์จริงๆในแต่ละครั้ง ว่าเข้าเกณ การแจกรางวัลที่ลำดับใด ถ้ากิลด์ใดไม่ทำตามกติกานี้จะทำการเตือนก่อนหนึ่งครั้ง ถ้าครั้งที่สองยังเหมือนเดิม จะทำการตัดสิทธิ์การรับ เงินสนับสนุนจากทุกกิจกรรม ( ไม่นับรวมรางวัลจากการได้บ้านในแต่ละวอร์ ตรงนี้ถ้ายึดบ้านรางวัลได้รับรางวัลตามปกติ ) เราเต็มใจและตั้งใจจัดกิจกรรมและแจกรางวัลอย่างเต็มที่ และหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่เช่นกัน ดุลยพินิจและการตัดสินของทีมงานถือเป็นอันสิ้นสุดทุกกรณี

 

เควสเปลี่ยนอาชีพ QUEST JOB GO
แผนที่โลก WORLD MAP GO
ค้นหาไอเทม / มอนสเตอร์ DATABASE GO

Facebook Page