คลิกที่นี่เพื่อปิดหน้าต่าง (X)
Login or Sign Up
สถานะเซิฟเวอร์ : Online

Guildwar Tournament SS 3

Subject : activities - อัพเดทเมื่อ :

https://i.imgur.com/tlh3kVP.png

กิจกรรม Guildwar Tournament  3 Relax-Ro  Episode 4
Tournament 3 แข่งรวมทั้งสิ้น 12 Guildwar
Guildwar Relax-Ro เปิดมากับรายระเอียดที่ชัดเจนของเรา
กับเงินรางวัล มูลค่ารวม 24,000 B และ 24,000 CC

:: Feature & System (Community) ::

Guild War : เปิดบ้าน 5 หลัง
War Time :
อังคาร ศุกร์ อาทิตย์ (20:00-22.00)
ระบบพันธมิตร : ไม่ได้

*ทัวร์นาเม้นท์ 3 จะเก็บคะแนนในวัน อังคาร และ ศุกร์ และนำมาจัดอันดับ ส่วนในวัน อาทิตย์ จะไม่มีการเก็บคะแนนใดๆ แต่จะแจกเงินรางวัลตามที่ได้แจ้งใว้ในรายละเอียด
*หากทำการรันเซิพ กล่องในบ้านจะหาย ต้องรับก่อน Server ปิด * 

เริ่มทำการแข่งขันวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
เก็บคะแนน จันทร์ พฤหัส เวลา 20:00น. - 22:00น. เท่านั้น !!!
Tournament 3
 Guildwar Relax-Ro จะสิ้นสุดในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

รางวัลคะแนนแต่ละอันดับ

อันดับ 1 ได้รางวัล 3,000 บาท
อันดับ 2 ได้รางวัล 2,000 บาท
อันดับ 3 ได้รางวัล 1,000 บาท

กิลที่ได้คะแนน แต่ไม่ติดลำดับ 1-5 รับรางวัลปลอบใจกิลด์ละ 1,000 CC

รางวัลคะแนนแต่ละอันดับเมื่อแข่งครบทั้ง 12 วอร์และจบทัวร์นาเม้นท์ 3 แล้ว
 

วัน Hohenschwangau
aldeg_cas02
Nuernberg
aldeg_cas03
Eeyolbriggar
gefg_cas02
Bergel
gefg_cas04
Mersetzdeitz
gefg_cas05
อาทิตย์ 4 1,000 บาท , 500 cc 500 บาท , 500 cc 1,000 cc - -
อังคาร 6 - 1,000 บาท , 500 cc
0.5 คะแนน
500 บาท , 500 cc
1 คะแนน
1,000 cc
1.5 คะแนน
-
ศุกร์ 9 - - 1,000 บาท , 500 cc
0.5 คะแนน
500 บาท , 500 cc
1 คะแนน
1,000 cc
1.5 คะแนน
อาทิตย์ 11 1,000 cc - - 1,000 บาท , 500 cc 500 บาท , 500 cc
อังคาร 13 500 บาท , 500 cc
1 คะแนน
1,000 cc
1.5 คะแนน
- - 1,000 บาท , 500 cc
0.5 คะแนน
ศุกร์ 16 1,000 บาท , 500 cc
0.5 คะแนน
500 บาท , 500 cc
1 คะแนน
1,000 cc
1.5 คะแนน
- -
อาทิตย์ 18 - 1,000 บาท , 500 cc 500 บาท , 500 cc 1,000 cc -
อังคาร 20 - - 1,000 บาท , 500 cc
0.5 คะแนน
500 บาท , 500 cc
1 คะแนน
1,000 cc
1.5 คะแนน
ศุกร์ 23 1,000 cc
1.5 คะแนน
- - 1,000 บาท , 500 cc
0.5 คะแนน
500 บาท , 500 cc
1 คะแนน
อาทิตย์ 25 500 บาท , 500 cc 1,000 cc - - 1,000 บาท , 500 cc
อังคาร 27 1,000 บาท , 500 cc
0.5 คะแนน
500 บาท , 500 cc
1 คะแนน
1,000 cc
1.5 คะแนน
- -
ศุกร์ 30 - 1,000 บาท , 500 cc
0.5 คะแนน
500 บาท , 500 cc
1 คะแนน
1,000 cc
1.5 คะแนน
-

กฎการแข่งขัน

-กิลด์พันธมิตร หรือ กิลด์หลัก กิลด์รอง ห้ามกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกัน(แต่ช่วยบุกบ้านได้)ห้ามตีสลับหิน บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์ที่มาร่วมวอร์อย่างเต็มที่ในวันนั้นๆ การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน การตัดสินของทีมงานถือเป็นอันสิ้นสุดทุกกรณี

เควสเปลี่ยนอาชีพ QUEST JOB GO
แผนที่โลก WORLD MAP GO
ค้นหาไอเทม / มอนสเตอร์ DATABASE GO

Facebook Page